Privacy en Cookies Verklaring

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, als u gebruik maakt van onze diensten / producten of als u via telefoon, e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website informatie aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken eventueel onder andere: uw voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres (al dan niet deels) en IBAN.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u per e-mail en/of post te benaderen. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Als je jouw gegevens volledig wilt laten verwijderen kan je hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Niet delen met anderen

We verstrekken uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Functionele cookies

Onze website plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van tools zoals Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor worden cookies geplaatst. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de site aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. Google heeft van ons geen toestemming om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag natuurlijk uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar marketing@grsretail.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via +31 (0)172 - 219 212 of marketing@grsretail.nl.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam: GRS Retail B.V.
Adres: Rijneveld 153, 2771 XV Boskoop
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag: 09.00-17.00 uur
Telefoon: +31 (0)172 - 219 202
E-mailadres: marketing@grsretail.nl
KvK-nummer: 56480334
BTW-nummer: NL852145822B01